Stichting

Stichting “Drenthe Blijft Stil” is een feit

Het actiecomité “Drenthe Blijft Stil” wordt definitief een stichting.

De oprichtingsakte is compleet en op maandag 14 mei zal door de drie bestuursleden deze sakte worden ondertekend. Dit zal geschieden ten kantore van notaris Stotijn in De Wijk.

Wij proberen dan diezelfde week een bankrekening te openen waarop ondersteunende giften kunnen worden gestort. Als deze rekening geopend is, zal van de Paypal-rekening — binnen enkele weken — afscheid genomen worden, daar deze teveel kosten met zich mee brengt.

Via deze weg willen wij in ieder geval iedereen van harte bedanken die inmiddels een gift aan ons actiecomité gedaan heeft. Alle beetjes helpen om ons werk èn daarmee ook onze invloed op het politieke besluitvormingsproces nòg verder uit te breiden.

Het is nog even uitkienen welke bank het meest geschikt is voor stichtingen; wij willen dergelijke kosten zo laag mogelijk houden. Dus indien iemand een goed advies heeft in deze richting houden wij ons van harte aanbevolen.