Stichting

Wij zitten niet stil..!

Wij zitten niet stil. In tegendeel zelfs…!

Zoals al eerder gemeld, zijn wij actief binnen de Samenwerkende Actiecomitées Tegen Laagvliegroutes (SATL). Hierin zijn inmiddels 18 groeperingen actief uit verschillende delen van het oosten en noorden van het land. Om te voorkomen dat wij speelbal worden van de overheid en tegen elkaar uitgespeeld worden, hebben wij inmiddels óók contacten met groeperingen rond de 5 bestaande vliegvelden; het NIMBY-principe (Not In My Back Yard) is niet wat wij willen en dus zetten wij ons in voor een landelijk tegen-geluid.

Onlangs hebben wij, als actiecomitées, een brief verstuurd naar àlle leden van Provinciale Staten in Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel, Gelderland en Flevoland. In deze brief hebben wij de tekortkomingen rond de ‘Belevingsvlucht’ van 30 mei jl. aan de kaak gesteld èn opnieuw erop gewezen dat ook de 2e MER niet klopt en de minister die volledig naast haar neer lijkt te leggen.

Op maandag 8 oktober jl. hebben wij kritische vragen gesteld aan het ministerie tijdens het “Luchtvaartgesprek”.

Daarnaast hebben wij ons op 5 november jl. ook kritisch laten horen tijdens een intensief gesprek met de directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken en zijn medewerkers over de beoogde vliegroutes en de herziening van het luchtruim – wat de minister pas wil regelen nàdat de openstelling van Lelystad Airport een feit is.

In de aanloop naar de Provinciale Staten verkiezingen in 2019 is het belangrijk dat zoveel mogelijk kiezers zich bewust zijn van wat hen boven het hoofd hangt èn dat het nog làng niet zó maar ‘besloten’ is. Er zijn inmiddels op diverse landelijke partijcongressen moties ingediend waarbij bij enkele partijen deze met succes zijn aangenomen.

Het feit dat de overheid op onze uitnodiging komt praten, geeft al aan dat er (beginnend) oor is voor de geluiden die er in de maatschappij leven al is de discussie nog lang en taai. Hoe meer mensen anders stemmen, hoe meer stemmen er komen tégen de openstelling van Lelystad Aiport. Blijft ù “veilig” stemmen of stemt u straks voor een schone en stille leefomgeving..?

En omdat de provincies Friesland, Overijssel en Groningen zich al openlijk hebben uitgesproken tégen Lelystad Airport en de laagvliegroutes. Inmiddels is óók de provincie Gelderland overstag gegaan maar de provincie Drenthe blijft nog steeds angstvallig stil en dus gaan wij binnenkort óók met hèn hierover in gesprek.

Hier op een rijtje wat de overheid wil:

 • 2019; openstelling Lelystad Airport
 • 2020; tot 20k aan vluchten toestaan op Lelystad (en Schiphol laten doorgroeien)
 • 2023; herziening luchtruim (àlle huidige, toegezegde routes staan dan weer volledig op losse schroeven – vóór u het weet, staan er weer laagvliegroutes over Drenthe op de kaart)
 • 2025; tot 45k aan vluchten toestaan op Lelystad (en wie weet meer)
 • 2050; nieuw luchthavenbesluit (waarin tot op heden nauwelijks iets tot niets gezegd wordt over de milieu-akkoorden van Parijs)

Op een rijtje wat de overheid niet wil:

 • toezeggingen doen van belastingheffing op ticketprijzen (of kerosine) voor het vliegen
 • inzien dat de uitstoot van CO2 in de komende jaren enorm toe neemt door het groeiend vliegverkeer boven Nederland en dit grote 9financiële) gevolgen gaat hebben voor de volksgezondheid
 • maatregelen treffen die een handhaving van (milieu)afspraken kan garanderen (anarchie in de lucht)
 • zwart-op-wit toezeggen dat er ècht geen (nachtelijke) vrachtvluchten gaan plaatsvinden

Op een rijtje wat wij willen:

 • de openstelling van Lelystad Airport volledig van de politieke agenda af krijgen.
 • de beoogde laagvliegroutes weg krijgen (de techniek bewijst dat Continuous Descent Approach (CDA) en Continuous Climb (CC) absoluut mogelijk zijn. Het langdurig laag over bewoond en/of Natura2000 gebied of vliegen, is dus onnodigóók in de regio’s rond de bestaande vliegvelden.)
 • dat de overheid èèrst het luchtruim herziet (en niet pas in 2023).

Het IS nog niet te laat en het KAN nog worden afgewend…!!

Kortom; wij zijn volop in beweging…! Alleen kunnen wij dit NIET meer alleen doen.
Tot nog toe hebben wij heel veel uit eigen financiële middelen (privé) betaald om onze standpunten kenbaar te maken en úw rust en gezondheid veilig te stellen.
Wij kunnen uw hulp dus heel hard gebruiken. U kunt ons steunen door een bijdrage te doen op NL93RABO0330941623 tnv. “Stichting Drenthe Blijft Stil”.

Daarnaast kunt u ook bijdragen door actief deel te nemen als lid van ons comitée. Neem hiervoor contact met ons op.