Nog te kiezen categorie

Belevingsvlucht voor Lelystad Airport

Het Ministerie van Infrastructuur en Water houdt op woensdag 30 mei een ‘belevingsvlucht’. Doel van die belevingsvlucht is de bewoners onder de route te laten ervaren hoe het straks zal zijn als de vliegtuigen van Lelystad over hun gebied vliegen, meldt Wieger van der Veen, lid van de regiegroep die de belevingsvlucht begeleid, tevens lid van de actiegroep Hoog over Hattem. De belevingsvlucht is niet bedoeld om het besluit rondom Lelystad Airport te herzien. De belevingsvlucht wordt uitgevoerd met een Boeing 737-800. Dat is één van de toestellen die op Lelystad gaan vliegen. Het is een representatief toestel met een gemiddelde geluidsemissie. Het betreffende toestel is al enige tijd in gebruik. Het is dus geen nieuw toestel dat rechtstreeks vanaf de fabriek komt.

De belevingsvlucht op 30 mei vindt plaats tussen 15.30 en 20.30 uur. Omdat luchthaven Lelystad nog niet geopend is voor het grote vliegverkeer, vertrekt het vliegtuig vanaf Schiphol. Dit betekent ook dat het vliegtuig niet op Lelystad kan of mag landen. Voor het gebied tussen Almere en Dronten geeft de belevingsvlucht daardoor geen goed beeld. Daarbuiten heeft het niet landen en opstijgen van Lelystad geen consequenties voor de beleving. De Boeing 737-800 vliegt bij de belevingsvlucht minimaal een keer over alle routes die in de toekomst vanaf Lelystad gevlogen gaan worden. Op een aantal routes komt het toestel vaker langs. De route over de Veluwe wordt volgens de planning twee keer gevlogen. In beide gevallen vliegt het toestel net als in de toekomstige situatie van noord naar zuid. Op het bijgevoegde kaartje zijn de twee vliegroute over de Veluwe weergegeven. Alle routes zijn te bekijken via de website die het ministerie voor deze belevingsvlucht heeft ingericht: www.belevingsvlucht.nl.

De eerste keer dat het vliegtuig overkomt zal bij benadering ergens zijn tussen 17.00 en 17.30 uur. De tweede keer is tussen 17.30 en 18.30 uur. De Veluwe ligt redelijk aan het begin van beide routes. De overkomst op de Veluwe zal daarom waarschijnlijk redelijk vroeg in de genoemde tijdsblokken plaatsvinden. Afwijking van deze tijdsblokken is echter niet uitgesloten. Dat kan zijn door drukte op Schiphol, door weersomstandigheden en door interferentie met ander vliegverkeer.

GELUIDSMETINGEN Tijdens de belevingsvlucht worden op elf plaatsen geluidsmetingen verricht. Daarbij wordt het hoogst optredende geluidsniveau bepaald. Dit geluidsniveau wordt LAmax genoemd. Doel van de geluidsmetingen is om een getalswaarde vast te stellen die hoort bij de beleving van het geluid van het op dat moment overkomende vliegtuig. De uitkomst van de metingen zijn slechts een indicatie voor het toekomstige geluid en niet meer dan dat. Door weersinvloeden, beladingsgraad van het toestel, iets andere stuwkracht of bijvoorbeeld ander type vliegtuig kan het geluid in de toekomst afwijken van de nu gemeten waarde. ,,De meetlocaties zijn zodanig gekozen dat ze representatief zijn voor bepaalde delen van de vlucht. Voor Veluwe, waar men over een groot deel van de route op een hoogte van 1800 meter horizontaal vliegt, is een meetplaats bij Wezep gekozen.”

DOORKLIMMEN In de toekomst zal het vliegverkeer afkomstig van Lelystad ergens op de Veluwe door klimmen van 1800 meter naar 2700 meter. Daarbij wordt aanzienlijk meer lawaai geproduceerd dan bij het horizontaal vliegen. Het gebied waar het doorklimmen gaat plaatsvinden ligt (nog) niet vast. Om ook voor die situatie het geluid toch goed te kunnen meten, is met Transavia afgesproken op welke plaats tijdens de belevingsvlucht precies begonnen zal worden met het doorklimmen. Die plaats ligt tussen Oene en Nijbroek. De locatie waar het geluid van het doorklimmen wordt gemeten, ligt bij Nijbroek.  De tijdens geluidsniveaus die tijdens de passage zijn gemeten, zijn niet ter plaatse van de gebruikte meetapparatuur af te lezen. De meetgegevens worden via een mobiele verbinding doorgestuurd naar een centrale computer. Vervolgens zijn de gemeten waarden ongeveer 30 seconden na de passage te bekijken via de website www.belevingsvlucht.nl.

In het geval de geluidsmeting vervuild is met ‘stoorgeluid’ van verkeer, vogelgeluiden en dergelijke, zal dat op een later tijdstip bij de meetresultaten worden aangegeven. Waar mogelijk zal de gemeten waarde dan worden gecorrigeerd. Wanneer dat bij een gemeten waarde gebeurt, dan zal dat worden aangegeven.

[Bron: http://veluweland.nl/lokaal/belevingsvlucht-voor-lelystad-airport-443745]