Nog te kiezen categorie

Protest tegen laagvliegroutes succesvol

Afgelopen zaterdag hebben honderden mensen op vijf verschillende locaties gedemonstreerd tegen de laagvliegroutes van diverse vliegvelden.

In Zwolle was de opkomst groot en werden de betogers moed in gesproken door o.a. oud minister Jan Terlouw en Leon Adegeest (HoogOverijssel).

De demonstratie was vooral in het kader van het milieu vanwege de “explosieve groei van goedkoop vliegverkeer”. Het kabinet zou meer werk moeten maken van duurzame alternatieven zoals de trein, vinden de demonstranten. De organisatie vroeg mensen om in het rood gekleed te komen. Daarmee wordt dan een rood sein uitgebeeld dat te zien moet zijn vanuit de lucht.

Lelystad

In Zwolle waren ongeveer driehonderd mensen op de been. Zij droegen spandoeken met teksten als ‘Geen lawaai van Lelystad’ en ‘Minder liegvelden!’.

Het protest in Zwolle richtte zich ook op uitbreiding van Lelystad Airport en de geplande laagvliegroutes. De laagvliegroutes gaan v0or veel herrie en fijnstof zorgen.