Nog te kiezen categorie

Provincie Gelderland tegen autonome groei – waar blijft Drenthe?

De provinciale staten van Gelderland heeft woensdag 22 mei 2019 unaniem ingestemd met een motie van SP en PvdD (Partij voor de Dieren) tégen de autonome groei van Lelystad Airport.

Inmiddels hebben àlle omliggende provincies (Friesland, Overijssel, Gelderland) zich uitgesproken tegen autonome groei of zèlfs tegen openstelling van het omstreden vliegveld.

De grote vraag is:“Waar blijft Drenthe?”.

Waarom laat de provincie zich misleiden met ‘economie’-mantra’s over zogenaamde werkgelegenheid terwijl het merendeel van de werkgelegenheid zal verdwijnen? Hèt grootste economische middel dat onze provincie heeft is natuur, schone lucht en rust. Dit zijn nu juist de middelen die verdwijnen als ook hier straks vliegtuigen lukraak laag gaan over vliegen. Gedaan met de rust, gedaan met de schone lucht en de mooie natuur.

Op de website van de provincie wordt onder het kopje “Feiten en Cijfers” juist genoemd :”…inwoners van Drenthe waarderen de rust en de ruimte in de provincie. Uit de cijfers blijkt dit één van de punten waar Drenthe opvallend afwijkt van de rest van het land…”. Wat raar dat de provincie dit allemaal kwijt wil door intensief groeiend luchtverkeer over onze hoofden heen te laten komen.

De uitstoot van CO2 en (ultra)fijnstof tast niet alleen de natuur aan maar het is ook een ‘sluipmoordenaar’ voor de mens. Het RIVM beweert dat het wel ‘mee valt’. De medewerkers willen/mogen niet anders mee delen.

Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat de cerebrale cortex – ook wel hersenschors genoemd – van ongeboren babies aanzienlijk dunner is in gebieden waar veelvuldig en laag gevlogen wordt ten opzicht van ongeboren babies in gebieden waar de lucht schoner is. De hersenschors is een van de belangrijkste onderdelen van het menselijk lichaam. Zowel informatie uit de rest van het lichaam als ook de concrete aansturing van het lichaam (zoals spreken en handelen) worden door de hersenschors aangestuurd.

Vliegtuigen die opstijgen, veroorzaken de uitstoot van (ultra)fijnstof. Vliegtuigen die afremmen veroorzaken tot zelfs twee keer zoveel uitstoot van (ultra)fijnstof. Na uitstoot verspreidt het fijn stof zich in de lucht. Afhankelijk van hun eigenschappen (o.a. deeltjesgrootte) en van de meteorologische omstandigheden, kunnen zwevende deeltjes enkele uren tot maanden in de atmosfeer verblijven. Grof stof wordt enkel lokaal verspreid. Maar de wind neemt fijne deeltjes over afstanden van 100 tot 1000 km per etmaal mee en de atmosferische turbulentie zorgt voor een vrij homogene verspreiding over grote gebieden (bron: www.natuurlexicon.be).

Als je kijkt naar hoe schoon de lucht nù nog is in het noorden is de hoofdvraag:”Ben jij bereid dit te laten vervuilen door een op verkeerd economisch belang gerichte overheid???”. De luchtvaart draagt een bijzonder klein aandeel bij aan de Nederlandse economie – dit in tegenstelling tot de eeuwige mantra die steeds maar weer de kop op steekt (zie ook het artikel over Rotterdam-The Hague airport waar slechts 120 personen werken (waarvan meerderen in deeltijd) en het aantal banen in ‘gevoelige’ branches als toerisme en landbouw zijn verdwenen dankzij de luchtvaart).

Het wordt hoog tijd dat de Drentse bevolking haar politiek kritisch gaat bevragen waarom zij de gezondheid van heel veel mensen op het spel willen zetten.

Dit zijn de zittende Statenleden van Drenthe mèt al hun e-mailadressen. De begeleidende brief kan aan hen worden gestuurd.