Nog te kiezen categorie

Regiegroep Belevingsvlucht

Op dinsdag 8 maart heeft de tweede vergadering van de Regiegroep in Zwolle plaatsgevonden.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat vindt het belangrijk dat de belevingsvlucht over de aansluitroutes van Lelystad Airport aansluit bij de verwachtingen van bewoners en andere betrokkenen. Om alle kennis en ideeën van bewoners optimaal te benutten is een regiegroep met alle betrokkenen samengesteld. Ook het actiecomité heeft een lid in de Regiegroep.

De regiegroep adviseert de minister over de belevingsvlucht.

Meer over de Regiegroep vindt u op: https://www.belevingsvlucht.nl/