Nog te kiezen categorie

Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen

Drenthe Blijft Stil heeft met vele andere stichtingen en belangengroepen een overkoepelend orgaan opgericht; SATL.

Met de oprichting van Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) bundelen stichtingen en belangengroepen uit Noord-, Oost-, Midden- en West-Nederland hun krachten in de strijd tegen de voorgenomen lage vliegroutes van en naar Lelystad Airport.

De doelstelling van SATL is om middels goed onderzochte en gefundeerde onderzoeken het ministerie steeds weer opnieuw te bevragen en te wijzen op onwaarheden en verdraaiingen van het beleid rondom Lelystad Airport. Dit door middel van gesprekken, brieven en persberichten.

Geen van de aangesloten groeperingen gaat ‘de barricaden op’ omdat wij niet geloven in acties die ernstige risico’s met zich mee brengen.

Gezamenlijk hebben wij een verklaring opgesteld waarin wij o.a. aangeven dat het luchtruim heringedeeld dient te worden en aan- en afvliegroutes hoger komen te liggen.
Klik hier om de verklaring te lezen.