Videos

Bekijk nu zèlf de film Lelystad Airport in nevelen gehuld”

Onlangs is door cineast Rob de Wind – actief in het actiecomité van Friesland – een onthullende èn onthutsende docu-film gemaakt. Onlangs heeft de film haar premiere gehad in besloten kring maar vanaf nu is de docu-film “Lelystad Airport in nevelen gehuld” van cineast Rob de Wind online te zien via Youtube.

Oud-politicus Jan Terlouw, die de premiere van deze documentaire-film vooraf inleidde op 11 juli 2018 te Dalfsen, reageerde met de filmmaker alleen maar te kunnen complimenteren.
“Het is een erg mooie film, kwalitatief mooi, heel volledig, alle onderwerpen worden belicht, helder gesproken door iedereen. Een prachtfilm.”
Na deze eerste filmvertoning volgde een staande ovatie in de bomvolle zaal.

“Je ziet dat het kapitaal, dat geld wil verdienen door de markt uit te breiden, altijd weer lijkt te winnen. Je ziet ook dat ministeries ook niet ongevoelig zijn voor die krachten. De regering is voor een groot deel eigenaar van Schiphol, ja en dan is het moeilijk, dat zie je”, aldus oud-politicus Jan Terlouw, die het openingswoord deed bij de première van de film ‘Lelystad Airport in nevelen gehuld’ (Bron RTV Oost – Oscar Siep).

De film, gemaakt door producent/regiseur Rob de Wind, geeft oa inzicht in de gebrekkige informatievoorziening rondom de aanleg van Lelystad Airport.
In de film geven de volgende deskundigen hun visie:
– Alexander ter Kuile, oud secretaris generaal van de CANSO (internationale luchtverkeersleiding);
– Dr. ir. Leon Adegeest, onderzoeker die fouten in de geluidsberekeningen van de MER ontdekte;
– Drs. Luit Buurma, bioloog en oud Kon. Luchtmacht en defensiespecialist vogelradar – radarornithologie;
– Prof. Dr. Theunis Piersma, internationaal gelauwerd hoogleraar trekvogel ecologie;
– Dr. Bart Ebbinge, bioloog en ganzenspecialist (deed vogelonderzoek voor oa Schiphol);
– Ernst Jan Goedhart, oud gezagvoerder Boeing 787 Dreamliner en de Boeing 777 en ervaringsdeskundige birdstrike;
– Dr. Cor Trompetter, oud wethouder Weststellingwerf;
– Drs. Wim Liesker, luchtvaartdeskundige en amateur piloot;
– Drs. Leonhard Beijderwellen, arts en onderzoeker o.a van fijnstof en ultra fijnstof;
– René van der Haring, CEO Heli Holland, met een vestiging en vliegschool op Lelystad Airport;
– Drs. Wilma van de Venn, bezorgde burger;
– Drs. Petra Ellens, districtsmanager RECRON spreekt over de recreatie onder de laagvliegroutes;
– Dieudonné Akkermans, burgemeester van Eijsden Margraten die spreekt over de laagvliegroutes met vrachtvliegtuigen in de nachtelijke uren over Eijsden t.b.v. het vliegveld Bierset Luik.
Ook komen de gemaakte afspraken met het ministerie van I & M aan de orde.

Samenstelling, camera en regie: Rob de Wind
Editing & faciliteiten: Albert Westerhuis
Animaties: Tijl Driegen & Albert Westerhuis
Adviezen: Petra Kempkes
Commentaarstem: Ronald Takes
All rights reserved
Een Rob de Wind Filmproductie © 2018.

Klik Lelystad Airport in nevelen gehuld: Lelystad Airport in nevelen gehuld