Voor u gelezen

Voor u gelezen en verzameld

Omdat er momenteel heel veel gebeurt op het dossier ‘Luchtvaart’ en met name rond de voorgestelde opening van lelsytad Airport – volgens de minister november 2021 – hebben wij ervoor gekozen om een aantal interessante zaken voor u op een rijtje te zetten ipv. daar losse berichten aan te besteden. Hieronder een ‘bloemlezing’:

Klimaateffect luchtvaart veel groter dan gedacht

“Andere luchtvaartemissies dragen twee keer zo veel bij aan de opwarming van de aarde als CO2, zegt de Europese Commissie”, aldus het NRC van 24 november 2020

Zo blijkt uit onderzoek dat in de berekeningen van de uitstoot door vliegverkeer vele andere schadelijke stoffen niet mee genomen worden in de berekeningen. De focus ligt op CO2 maar alle niet-CO2-effecten blijft voorlopig buiten schot. Dit blijkt uit een studie van EASA, de Europese organisatie voor luchtvaartveiligheid.

Overzicht stikstofberekeningen

SATL-voorzitter Leon Adegeest heeft in de afgelopen periode enorm veel werk verzet in het narekenen en her-berekenen van alle door het ministerie van I&W aangeleverde berekeningen rondom het stikstof-dossier. En wat te verwachten was, was dat praktisch geen enkele berekening van het ministerie klopte of zelfs maar compleet was. Met deze foutieve informatie is de minister overigens WÈL de Tweede Kamer gaan inlichten waardoor Kamerleden gebaseerd op halve en foutieve gegevens een beslissing genomen zouden kunnen hebben.

Lees hier het stikstof-draadje van Leon op Twitter

Vliegtaks: volgens staatssecretaris Vijlbrief géén ‘killer-tax’ (en volgens ons óók niet!)

foto: Rijksoverheid

Staatssecretaris Vijlbrief (D66) vindt de opgelegde vliegtaks van slechts (red. DBS) €7,45 geen ‘killer-tax‘. Het is in onze ogen ook té belachelijk voor woorden wanneer een overheid dènkt hoge ogen te gooien door nog géén tientje op een vlieg-ticket te heffen als “…extra belasting…”.

En het is nòg gekker dan we al dachten want de Nederlandse overheid berekent Shell al jaren accijnzen over kerosine maar geeft die gewoon direct weer terug aan Shell. Ergo; de belastingbetalen – u en wij – betaalt dus gewoon voor het krijgen van een slechte gezondheid en een onleefbaar woon- en leefklimaat. Puik geregeld Shell…!!!

Wij vragen u, omdat u momenteel tòch niet vliegt, die €7,45 te doneren aan stichting Drenthe Blijft Stil (meer mag natuurlijk ook 🙂 ) zodat wij ons werk (tegen gaan van de openstelling van Lelystad Airport èn de daarmee gepaard gaande laagvliegroutes en een aanzienlijke vermindering van luchtverkeer boven Nederland en Drenthe in het bijzonder) kunnen voortzetten.

Totaal: € -