Wetenschap

Tekortkomingen in de MER

In het ‘gerepareerde’ milieueffectrapport (MER) voor Lelystad Airport staan een flink aantal tekortkomingen. We hebben onze bevindingen gestuurd naar de commissie MER, die het rapport moet controleren. Ook de Tweede Kamerleden die over luchtvaart gaan, hebben een exemplaar gekregen. Lees hier onze bevindingen.

ALLEEN DE NORM, NIET DE EFFECTEN

In het MER staat alleen of een schadelijk effect onder of boven de maximale grens komt. In een een milieueffectrapport horen ook de effecten beschreven te zijn. Ook als berekeningen onder de norm blijven.

GEEN TEGENMAATREGELEN BENOEMD

In het MER staat alleen de mate van schadelijke effecten genoemd die de nieuwe vliegbewegingen hebben op mens, natuur en milieu. Het is normaal dat er ook maatregelen genoemd worden om de schadelijke effecten te beperken. Die ontbreken in het MER.

OUDERWETSE METHODE GEBRUIKT

Het is gangbaar om in een MER met de meest actuele methode in kaart te brengen welke effecten er zijn voor de gezondheid. In deze MER is echter een ouderwetse methode gebruikt (GES).

GEVOLGEN VOOR ECONOMIE NIET BEREKEND

In het MER lezen we niets over naar de economische gevolgen voor de gebieden onder de laagvliegroutes.

GEVOLGEN VOOR NATUURWAARDEN NIET MEEGENOMEN

In het milieueffectrapport wordt niet gesproken over het verlies van natuurwaarden als gevolg van laagovervliegende vliegtuigen.

VERSLECHTERING LUCHTKWALITEIT BOVEN 1 KM NIET MEEGEREKEND

In het MER wordt de uitstoot in de lucht boven 3000 voet (ong. 1 km) niet meegerekend. Ook die uitstoot zou in het rapport moeten staan. De stoffen kunnen daarnaast in de onderste menglaag terecht komen. Ook daarover staat niets in het gerepareerde MER.

OVERSCHRIJDING NORM STIKSTOF

Grote zorgen… bodem verzuurt‘ en ‘Sluipmoordenaar stikstof‘. Een paar nieuwsberichten van de afgelopen tijd. Het probleem? Door teveel stikstof gaat de natuur naar de knoppen. Daarom is de norm verlaagd kortgeleden op de Veluwe verlaagd van 1 naar 0,05 mol/ha/jaar. In het MER staat de verkeerde grenswaarde. Daarnaast is er geen vergunning aangevraagd.

BEREKENING GELUID TE LAAG INGESCHAT

Voor de berekening van geluidsoverlast is er vanuit gegaan dat vliegtuigen op 10.000 voet vliegen. Iedereen weet dat de vliegtuigen op 6.000 voet moeten gaan vliegen. Als je van de verkeerde hoogte uitgaat, kloppen de uitkomsten dus niet.

LAAGVLIEGEN WÈL OVER STILTEGEBIEDEN 

Het ministerie beloofde dat stiltegebieden zouden worden ontzien. Op pagina 129 van het MER staat dat de vliegroutes op afstand liggen van de stiltegebieden. Echter, in bijlage 14 zien we duidelijk dat de contouren van de laagvliegroutes over stiltegebieden gaan. En er wordt geen rekening gehouden met het feit dat geluid in stille gebieden ver draagt.

FIJNSTOF PM 2,5 NIET ONDERZOCHT

In het MER is geen rekening gehouden met fijnstof PM 2,5. Daar gelden wel normen voor. Fijnstof is oorzaak van hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen. Fijnstof heeft invloed op de ontwikkeling van longen van kinderen.

RISICO’S (ULTRA)FIJNSTOF NIET IN KAART

Ultrafijnstof is een gevaar voor de volksgezondheid. Hoe groot dat is, is niet precies bekend. Dus ook niet voor de inwoners onder de laagvliegroutes. Er ontbreekt essentiële kennis.
Het MER geeft geen enkele garantie dat er hoger kan worden gevlogen in de eindsituatie (bij 45.000 vliegbewegingen). Waar de vliegroutes komen na herindeling is niet duidelijk. Projecten die in fases worden uitgevoerd moeten in het MER als één samenhangend geheel worden beschouwd. In dit geval wordt niet aan die eis voldaan.